Álomotthon Regisztráció

Általános szerződési feltételek

Amely létrejött, egyrészről az Fehérház Ingatlaniroda (8000 Székesfehérvár,Budai út 178/b.). mint ingatlanközvetítő cég (továbbiakban Közvetítő) Másrészről az ingatlanjával regisztrált felhasználó. Mint megbízó (továbbiakban Megbízó) között az alábbi feltételekkel:

 1. A megbízó megbízza a közvetítőt a tulajdonát képező alábbi ingatlan közvetítésével.
 2. A megbízás keretében a Közvetítő vállalja, hogy az ingatlan adatait a szerződés megkötésétől annak teljesítéséig, illetve visszavonásig nyilvántartja, a hirdetését, reklámozását teljes körűen saját költségére végzi.
 3. A Megbízó tudomásul veszi és kijelenti, hogy a közvetítés eredményessége esetén (eladás, csere) az ingatlan tényleges eladási árának a 3 %+Áfa-t megbízási díjként köteles megfizetni, illetve minimum 200.000.- Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot a Közvetítő részére.
 4. A megbízó tudomásul veszi, hogy a Közvetítő díjazása jelen megbízási szerződés eredményesség esetén válik esedékessé, annak teljes összegét a Megbízó az általa kapott foglaló vagy vételár előleg átadásakor köteles megfizetni a Közvetítő részére. Harmadik fél teljesítéséért felelősséget a Közvetítő nem vállal.
 5. Rendszerbekerülési díj: sikeres értékesítés esetén a közvetítői díjból levonásra kerül.
  Alapdíj: 0 Ft+Áfa
  Amely tartalmazza a kiszállás, fotózás, regisztráció és megjelentetés költségeit.
  Megbízó tudomásul veszi, hogy a közvetítő által hozott Ügyfélkör és hozzátartozói, barátai részére a Közvetítő díjazásának megfizetése nélkül az ingatlant a szerződés megszűntetését követő 1 éven belül csak a közvetítő kártalanítása (közvetítői díj megfizetésével) értékesítheti.
 6. Megbízó vállalja, hogy amennyiben a közvetítésre felkínált ingatlant más úton értékesíti, abban az esetben a Közvetítőt erről írásban 72 órán belül értesíti, a vevő adatainak egyeztetése céljából. Amennyiben Megbízó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Úgy vállalja a hirdetési költség megfizetését, amely 5000,- Ft/hó + Áfa, azaz ötezer Forint/hó + Áfa.
 7. A Közvetítő jogosult az ingatlan adatait saját költségére hirdetés bármely formájában felhasználni, illetve társirodai kapcsolatai révén azt értékesíteni.
 8. A Megbízó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti. Hogy cselekvőképességében korlátozva nincs. valamint rendelkezik minden olyan joggal, amely lehetővé teszi a fenti ingatlan elidegenitését. valamint annak lebonyolításában jogosult eljárni.
 9. A Megbízó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés bírósági peres Ügyekben felhasználható. Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit az irányadók.
 10. Jelen szerződést a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag a mai napon aláírták.

Szerződésminta letöltése

Gyorslista